Kinderdagverblijf     De Dassenburcht


 

Kinderopvangorganisatie De Dassenburcht is ook gevestigd in ons gebouw.

     Kinderen van 0-4 jaar kunnen terecht op het kinderdagverblijf.


          Bovendien is er mogelijkheid voor onze kinderen om van de  voor- en naschoolse opvang       
          gebruik te maken.


   
 Aanmelding  verloopt via de administratie: 0523-305305 of middels email: info@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl 
    

Voor meer info: http://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl/