Kinderdagverblijf     De Dassenburcht


 

Kinderopvangorganisatie De Dassenburcht is ook gevestigd in ons gebouw.

     Kinderen van 0-4 jaar kunnen terecht op het kinderdagverblijf.


          Bovendien is er mogelijkheid voor onze kinderen om van de  voor- en naschoolse opvang       
          gebruik te maken.


     Aanmelding e.d. wordt  geregeld via de Dassenburcht, 
    Marjon Kwant  06-24389561 of Letty Hulzebosch   06-24389560.

Voor meer info of aanmelden: http://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl/