Het bestuur wordt gevormd door:

 • Voorzitter: Mevr. R. Altena
 • Secretaris: Mevr. M. van Dijk
 • Penningmeester: Dhr. A. Biemold
 • Leden:  
  • Dhr.   F. Hekman
  • Dhr.   G. Wieten
  • Dhr.   B. Withaar
  • Mevr. G. Wolters
  • Mevr. E. Zandman
  • Mevr. M. Dolk  
 • Post voor het secretariaat van het bestuur kan gestuurd worden naar het schooladres:
  Goudenregenstraat 21, 7775 AX Lutten.