Weer naar school
slider placeholder
Covid 19
Tja, we hadden hoop om dit ‘hoofdstuk’ helemaal af te kunnen sluiten, maar dat is helaas niet het geval. Er zijn wel wat versoepelingen maar er blijven ook een aantal maatregelen van kracht. Er zijn nog nieuwe protocollen van de PO-raad in de maak. Scholen krijgen echter wel wat ruimte om zelf dingen in te vullen. Wij hebben als school het volgende besloten:
• Schooltijden zijn voor alle kinderen weer gelijk. De eerste bel gaat om 8.25 uur, de tweede bel om 8.30 uur. Dan beginnen de lessen. Alle kinderen zijn vrij om 14.30 uur.
• Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
• De 1,5 meter maatregel tussen volwassenen blijft wel van kracht.
• Kinderen van groep 1 en 2 worden bij het hek aan de gymzaalkant opgehaald door de juf. Nu de bouwactiviteiten van de nieuwe huizen naast de school zijn afgerond, is daar ook weer meer ruimte om te wachten; de stoep is te gebruiken en u dient zelf zorg te dragen voor de onderlinge afstand van 1,5 meter. De kinderen worden ook weer naar het hek gebracht om 14.30 uur.
• De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen gewoon op het plein wachten tot de bel gaat. Dan gaan ze in de rij staan en de juf haalt hen op.
• Ouders wachten buiten het plein.
• Voor de kinderen van groep 1,2 en 3 hebben we voor de eerste twee dagen een speciale ‘breng’- regeling bedacht. Daar krijgt u apart nog even bericht over.
• We blijven uiteraard de hygiëne-maatregelen in acht nemen: vaak handen wassen, ontsmetten, niezen in elleboog etc.
• Mondkapjes worden niet meer gebruikt.

Ten aanzien van de corona-gerelateerde klachten hebben we de volgende regels overgenomen uit de protocollen voor het primair onderwijs:
• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 wel weer naar school.
• Zij blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.
• Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
• U kunt de beslisboom blijven gebruiken van het RIVM, ook op onze website te vinden.
Wanneer de versoepelingen verder worden doorgevoerd, dan hopen we u op school weer uit te nodigen. We hopen op uw begrip.