Laatste nieuws

Onderwijsstaking op 6 november.
02-12-2019  16:27
news_item20191202120614.jpg

Op maandag 2 december werd de aftrap gegeven van ons volgende geschiedenisproject: ”De tijd van de Industrie 1800-1900.” Multatuli (juf Esther) en Vincent van Gogh (juf Karin) introduceerden het thema middels een toneelstuk aan de kinderen van groep 6,7 en 8. Ze vertelden over de belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in deze tijd. Juf Marieke hield vervolgens een nabespreking. Gedurende dit project van 4x wijzer, zal de opgedane kennis zeker worden verwerkt.

15-11-2019  15:40
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn van start gegaan. Bij de kleuters op het werkplein is een prachtige stoomboot gecreeerd met een echt stuurwiel, er zijn verkleedkleren, poppenkastpoppen, er zijn (stok)paarden, en er is een sinterklaasboek. De kinderen kunnen hier geweldig aan de slag in deze huishoek/sinterklaashoek. De fantasie wordt geprikkeld, het samenspelen komt goed tot zijn recht, de kinderen kunnen allemaal eigen ervaringen uiten en al spelende leren ze er heel veel. En het belangrijkste...ze hebben erg veel plezier!
15-11-2019  15:32
Schoolfruit

Deze week zijn we gestart met het schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we nu 20 weken lang wekelijks fruit aangeboden op school. Kinderen kunnen allerlei soorten fruit (soms groente) eten, proeven, of proberen. Het eten van gezonde produkten wordt op deze manier gestimuleerd.
03-11-2019  20:42
Donderdag 7 november a.s. worden alle kinderen met de fiets op school verwacht. Vanaf 10 uur zullen de fietsen worden gekeurd.
03-11-2019  20:24
Er is dit weekend veel te doen geweest over het al-dan niet doorgaan van de onderwijsstakingen op 6 november a.s. We zijn blij dat zowel onderwijsbond  OAB als ook het CNV alsnog oproepen tot staking. Daarmee voelen wij ons gesteund in onze wensen: Meer structureel geld voor de kwaliteit van ons onderwijs, het wegwerken van de salariskloof tussen po en vo, het verminderen van de werkdruk en het zorgen voor meer bekwame leerkrachten.
28-09-2019  14:24
Startgesprekken.
De eerste oudergesprekken hebben plaatsgevonden. De komende week het vervolg; vanaf groep 5 zijn ook de leerlingen daarbij aanwezig, met als doel: Samen werken aan de ontwikkeling van het kind!
30-08-2019  12:09

De schooldeuren stonden op 26 augustus weer open voor kinderen en ouders en in de hal stond de koffie klaar.

Later op de ochtend hielden we onze jaaropening. Alle leerlingen waren aanwezig in de gymzaal. Iedereen werd welkom geheten en vervolgens was er een klein toneelstukje van Roos en Jan. De een had wel zin om weer naar school te gaan, de ander niet. Jan had de gele pet op (later de zwarte en de rode), maar uiteindelijk werd er toch gekozen voor de witte pet.  Die keuze kun je nl. zelf maken. De afspraken van de Kanjertraining werden op deze manier gelijk weer even opgefrist. (zie hiervoor de toelichting op deze site)

Vervolgens mochten de kinderen ook keuzes maken. Kies je voor samenspelen of alleen spelen, kies je voor delen of alles zelf houden, kies je voor eerlijkheid of oneerlijkheid, kies je voor goed of kwaad etc.

Daarna werd onze nieuwe godsdienstmethode geïntroduceerd, ”Kind op Maandag”, waarin De Schepping, een nieuwe start” centraal staat. We zongen  het lied ”Dank u wel, voor de bloemen in het gras”, met aansluitend een gebed.

Iedereen werd een heel prettig schooljaar toegewenst.

14-07-2019  23:15
news_item20190714230322.jpg

11 juli, 's avonds om half zeven, was de afsluiting van het schooljaar. Alle kinderen en ouders waren aanwezig op het schoolplein waar op het voetbalveldje door alle groepen een optreden werd verzorgd. De kinderen deden heel erg hun best en dansten en zongen op vrolijke muziek. De ouders genoten van de optredens van de kinderen. Na afloop was er voor iederen nog een hapje en een drankje. Het was een mooie feestelijke afsluiting van het schooljaar. We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.

24-06-2019  16:43
news_item20190624182117.jpg

Vrijdag 21 juni om 8.30 uur stonden alle kinderen klaar op het schoolplein en werd juf Fenny feestelijk onthaald vanwege haar 60e verjaardag!
Op het voetbalveld werd ze door alle kinderen toegezongen en gefeliciteerd.Daarna kreeg ze allerlei opdrachten, zoals een parcours fietsen, springen, wandelen, aqua joggen enz. Na iedere opdracht mocht ze een cadeautje uitpakken. De conditie van de juf is nog prima! Elke klas had iets leuks voor haar
gemaakt, aangevuld met leuke cadeautjes. Daarna ging de jarige juf in polonaise met haar klas naar het eigen lokaal. Daar werd het feest voortgezet.
Alle kinderen werden in de pauze getrakteerd op een lekker ijsje. Een prachtige dag!

13-06-2019  15:05
news_item20190613145945.jpg

Onze oud papier coördinator Wim Hagedoorn (oud directeur van De Fontein) heeft besloten om met deze taak te stoppen. Als je inmiddels bijna 86 jaar oud bent (ja, ja!!) dan mag dat ook een keer en dat na 54 jaar trouwe dienst. Het is een bijzondere prestatie! We zijn Wim erg dankbaar dat hij zich al die jaren voor onze school, voor onze kinderen heeft ingezet en dat we dankzij zijn inzet een geweldige financiële bijdrage voor de school hebben kunnen ontvangen door de jaren heen. Woensdag 12 juni, na de ophaalronde van het oud papier, werd er met de andere vrijwilligers, helpers en rijders, een klein feestje gevierd in de school, met gebak een hapje en een drankje. Het was voor Wim een complete verrassing. Wim kreeg lovende woorden en een paar mooie afscheidscadeaus. Een bijzonder moment waar met plezier op teruggekeken kan worden.

13-06-2019  15:05
news_item20190613145755.jpg

Begin juni hebben we 2 dagen lang de onderwijsinspectie op bezoek gehad. De school is van top tot teen doorgelicht t.a.v. onderwijskundig beleid, schoolklimaat, leerlingenzorg, pedagogisch en didactisch handelen, het juiste onderwijsaanbod, financieel ontwikkelingen enz. enz. De beoordeling was op alle fronten ruim voldoende en het schoolklimaat kreeg als beoordeling een ‘GOED’. Daar zijn we super trots op!

13-06-2019  00:04
news_item20190613144823.jpg

Onze school is Kanjerschool en elke dag proberen we dat vorm te geven. Het goede gedrag wordt beloond; na-aapgedrag, zielig gedrag (slachtofferrol) en pestgedrag wordt afgekeurd. Door veel gesprekjes, toneelstukjes en oefeningen leren de kinderen anderen te vertrouwen, weerbaar te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag.
Door de hele school weten de kinderen van onze Kanjerregels en je merkt ook dat onze aanpak effect heeft. Heel mooi om hieraan te werken. De kanjerregels treft u aan op deze website onder nieuws-info-kanjertraining.

28-05-2019  16:38

Jubileum juf Doret:  25 jaar juf op de Fontein
.
Vrijdag 17 mei 2019  vierden we het 25- jarig jubileum van juf Doret bij onze schoolvereniging.
’s Morgens werd ze met een versierde cabrio naar school gebracht. Daar wachtte haar een ereboog van familie, leerlingen en collega’s. 
Ze werd toegezongen, in het zonnetje gezet en er werden bloemen en cadeaus overhandigd. Daarna deden de leerlingen een spelletjescircuit, dat uitgezet was op het schoolplein.

Tijdens de pauze werden de leerlingen getrakteerd op een ijsje.
Het 2e deel van het feestprogramma bestond uit een voorstelling in het gymlokaal.
Alle groepen hadden een dans, een lied of een toneelstukje ingestudeerd.
Juf Doret, haar man Arent en 2 zonen mochten jureren.
Ook de collega’s hadden een lied, op de wijs van “Dansen op de vulkaan” (De Dijk)  
Ze maakten er “Dansen op de Fontein” van.
Een favoriet van juf Doret.
’s Avonds was er nog een gezellig samenzijn met de collega’s
 Het werd een geweldig feest: een dag met een sterretje, volgens de jubilaris.