Ouderraad


In de ouderraad zit van elke groep een ouder als afgevaardigde. De ouderraad helpt vooral bij allerlei activiteiten op school.
De o.r. regelt o.a. het sinterklaasfeest, geeft hulp bij het kerstfeest, organiseert de paasmaaltijd, zorgt soms voor vervoer bij bepaalde uitstapjes, helpt mee bij sportdag, taalfeest etc.
Het ouderraadslid is contactpersoon tussen de leerkracht en de groep ouders.De ouderraad van cbs De Fontein

Groep 1
vacant
G
roep 2
Alienke Hofsink
Dedemsvaartseweg N. 24
7775 AG Lutten
0523-857109


Groep 3
Angelique Niezink                  Dedemsvaartseweg Z.73
7775 AD Lutten
0523-684010


Groep 4
Linda Schutte
Ribesstraat 37
7775 BL Lutten
0523-234483
Groep 5
Mariska Smit
Lijsterbesstraat 15
7775 BA Lutten      
0523-750731


Groep 6
Mariska Tromp
Goudenregenstraat 4
7775 AZ Lutten
0523-685385


Groep 7
Annet Potgieter
Ahornstraat 17
7775 BS Lutten         
0523-682423


Groep 8
Ineke Ballast
Ribesstraat 42
7775 BK Lutten
0523-682341