Ouderraad


In de ouderraad zit van elke groep een ouder als afgevaardigde. De ouderraad helpt vooral bij allerlei activiteiten op school.
De o.r. regelt o.a. het sinterklaasfeest, geeft hulp bij het kerstfeest, organiseert de paasmaaltijd, zorgt soms voor vervoer bij bepaalde uitstapjes, helpt mee bij sportdag, taalfeest etc.
Het ouderraadslid is contactpersoon tussen de leerkracht en de groep ouders.De ouderraad van cbs De Fontein 2022/2023

Groep 1
Mariska v.d. Weide
Zwartedijk 9
7775 PA Lutten
06-13200075

Groep 2

Lyanne Spijker-Hagedoorn
Magnoliastraat 6
7775 BR Lutten
06 12438889

Groep 3
Maraika Biemans
Ribesstraat 30
7775BK Lutten
06-11724424


Groep 4
Diny Benjamins
Luggersweg 11
7798 CN Collendoorn
06-13592513

Groep 5
Nienke v.d. Merwe
Ahornstraat 24
7775 BS Lutten
0682054808
 
Groep 6
Sabine Nijland
Dedemsvaartseweg N 138
7775 AL Lutten
0654398529


Agnetha Gerritsen
Zwartedijk 40
7775PC Lutten
0523-852420

Groep 7
Monique Sieljes
Ahornstraat 26
7775BS Lutten
0655991028

Groep 8
Linda Mulder
Knappersveldweg 16b
7781PG De Krim
0654780070

Anneke Boertjes zit namens het team in de ouderraad