Ouderraad


In de ouderraad zit van elke groep een ouder als afgevaardigde. De ouderraad helpt vooral bij allerlei activiteiten op school.
De o.r. regelt o.a. het sinterklaasfeest, geeft hulp bij het kerstfeest, organiseert de paasmaaltijd, zorgt soms voor vervoer bij bepaalde uitstapjes, helpt mee bij sportdag, taalfeest etc.
Het ouderraadslid is contactpersoon tussen de leerkracht en de groep ouders.De ouderraad van cbs De Fontein

Groep 1
Alienke Hofsink
Dedemsvaartseweg N. 24
7775 AG Lutten
0523-857109

G
roep 2
Vacant

Groep 3
Marije Rolleman
Anerweg Noord 20
7775 AS Lutten
tel.0612897726

Groep 4
Angelique Niezink                  Dedemsvaartseweg Z.73
7775 AD Lutten
0523-684010
Groep 5
Linda Schutte
Ribesstraat 37
7775 BL Lutten
0523-234483


Groep 6/7a
Mariska Smit
Lijsterbesstraat 15
7775 BA Lutten      
0523-750731


Groep 7b/8
Mariska Tromp
Goudenregenstraat 4
7775 AZ Lutten
0523-685385


Groep 7b/8
Annet Potgieter
Ahornstraat 17
7775 BS Lutten         
0523-682423

Anneke Boertjes zit namens het team in de ouderraad