Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad van De Fontein bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.
De m.r. kan adviezen geven aan het bestuur en heeft t.a.v. bepaalde bestuursbesluiten instemmings-of adviesrecht.
De m.r. denkt mee met het schoolbeleid en kan zo haar invloed uitoefenen.
In de m.r. hebben de volgende personen zitting:


De medezeggenschapsraad van cbs De Fontein

Oudergeleding: 

Mevr. M. Huizingh (voorzitter)
Ahornstraat 13
7775 BS Lutten
06-28727692
 
Dhr. A Bril
Anerweg Zuid 5a
7775 AN Lutten
0523-851158

Mevr. E. Valentijn
Semmelinksdijk 23
7775 PG Lutten
06-14434420
 
Personeelsgeleding:

Mevr. P. Biesterbos
Meidoornstraat 48
7775 BG Lutten
0523-683078

Mevr. D. de Weerd
Ahornstraat 1
7775 BS Lutten
06-15227859

Mevr. M. Smit (secr.)
Goudenregen 14
7742 RN Coevorden
0524-852057