Groep 4
Doret de Weerd, Fenny Winters, Marjan v.d. Voet, Ina Vogelzang, Test SchoolsUnited


Dictee
slider placeholder
Vandaag (19-11) hebben we eens op een andere manier een dictee geoefend bij spelling. Juf gooide zomaar wat propjes door de klas! Hier stonden onze dicteewoorden op. De leerlingen liepen naar een propje toe, vouwden deze uit en lazen wat erop stond. Vervolgens gingen ze terug naar hun dicteeschrift om het woord op te schrijven. Ze hebben hard gewerkt, vonden het heel erg leuk en hebben het goed gedaan!