Groep 4
Doret de Weerd, Fenny Winters, Marjan v.d. Voet, Ina Vogelzang, Test SchoolsUnited


Dictee
slider placeholder
De leerlingen waren weer actief bezig met de dicteewoorden vandaag. De woorden zaten bij kinderen op de rug geplakt! Zoeken, goed kijken, onthouden en proberen de woorden op de juiste manier in hun schrift te noteren. Ze hebben weer heel goed hun best gedaan!