Nieuwsbrief Corona-virus 3
Lutten, 16-3-2020
 
Beste ouders en verzorgers,
Vanaf heden tot 6 april blijven alle scholen gesloten…….door dit bericht werden we gisteren opgeschrikt!
Bizar….er zijn geen woorden voor ....wat een bijzondere situatie in het land en in ons geval nu op school! U zult ongetwijfeld zelf ook deze ervaring hebben.
Het is heel stil op school en op het plein, vandaag 4 oppaskinderen en 6 collega’s die aanwezig zijn.
Juf Marleen, Juf Bianca, Juf Karin, Juf Anneke, juf Annelie en juf Fenny zijn ziek of hebben keel-of verkoudheidsklachten. Met de rest zijn we vandaag op school om het een en ander voor te bereiden.
En….met een aantal zieken hebben we vanmorgen een skype-verbinding geregeld, zodat we toch, op afstand, zaken met elkaar kunnen afstemmen. Echt geweldig!
 
Wat hebben we inmiddels geregeld:
 
Dinsdagmiddag krijgt u allen vanuit school bericht over het huiswerk. Er is een brief voor groep 1,2, een brief voor groep 3, en een  brief voor groep 4 t/m 8 in de maak.  Op die brief staat heel duidelijk aangegeven wat er van u en van uw kind wordt verwacht. Er zullen een aantal online opdrachten moeten worden uitgevoerd en een aantal opdrachten uit het schoolboek- of schrift.
De materialen die hiervoor nodig zijn kunnen woensdagochtend 18 maart bij toerbeurt worden opgehaald op school. Zie hiervoor de brief met aanwijzingen die u morgen ontvangt.
De opdrachten die daarop staan zijn niet vrijblijvend. Alle kinderen moeten dit maken. Per week volgt er een nieuw overzicht.
We vragen u om goed op de schoolboeken en schriften te letten, zodat ze niet kwijtraken. We hopen na afloop van alle perikelen hierin weer verder te kunnen werken.
 
Kinderopvang.
Vanuit het ministerie ontvingen wij het volgende voorschrift:  Opvang kan geboden worden wanneer u een beroep heeft wat behoort tot de ‘cruciale’ beroepsgroepen. Zie onderstaande link.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Echter, ook als er maar één ouder in een cruciale beroepsgroep werkt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.
Vanuit De Dassenburcht ontvingen we vervolgens het volgende aanbod:
De Dassenburcht biedt gratis opvang aan voor kinderen van 4-13 jaar. Ook wanneer slechts 1 van de ouders een beroep heeft wat tot de cruciale beroepen behoort. U kunt hiervoor contact opnemen met De Dassenburcht, locatie Lutten:   locatielutten@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl. of telefonisch 06-41513450
We bedanken De Dassenburcht voor dit mooie aanbod!
 
Bibliotheek,  gym en schoonmaakactie Rova
Wellicht ten overvloede moeten we u ook melden dat de bibliotheek is gesloten en dat de gymnastiekvereniging op dinsdagmiddag geen les geeft in de zaal. De schoonmaakactie met de Rova gaat uiteraard ook niet door.
Connect logopedie en Training via De Haere
De ouders van Connect logopedie hebben rechtstreeks bericht gehad over het al dan niet doorgaan van de behandeling. Ditzelfde geldt voor de behandelingen van De Haere.
Schoolplein
Het spijt ons, maar we hebben ons schoolplein ook gesloten uit voorzorg, om het samenscholen tegen te gaan. Kinderen zullen zoveel mogelijk thuis moeten spelen.
 
Tot zover eerst weer het nieuws. Morgen ontvangt u dus bericht over het huiswerk.
 
We hopen dat u de rust kunt bewaren ten opzichte van uw kinderen en dat u ze goed weet te begeleiden. Dat zal niet altijd meevallen.
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd naar ons mailen of bellen. Dagelijks zijn er collega’s op school die u te woord kunnen staan. We wensen u sterkte toe in deze bijzondere tijd.
 
Hartelijke groeten,
 
Namens het team van de Fontein
 
Janneke Rouwenhorst