Nieuwsbrief Corona-virus 2
Lutten, 15-3-2020
 
Beste ouders en verzorgers,
U heeft ongetwijfeld het nieuws gevolgd t.a.v. het Corona-virus: Er is vanmiddag crisisberaad geweest op hoog politiek niveau.
De uitkomst hiervan is dat m.i.v. maandag 16 maart a.s. alle scholen in het hele land worden gesloten.
 
Wanneer u:
* een beroep heeft in de vitale sectoren (we denken daarbij aan politie, brandweer, verplegend- en verzorgend personeel)
en
* kinderen heeft, zonder klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, zere keel, koorts of kortademigheid
en
* absoluut zelf geen opvang kunt regelen voor uw kind
 
dan zijn er op school enkele collega’s aanwezig die uw kind tijdens de schooluren op kunnen vangen.    In dat geval zien we graag uw mailtje tegemoet, zodat we weten voor hoeveel kinderen we opvang moeten verzorgen. (graag mailen naar info@cbsdefonteinlutten.nl)
 
Tevens starten wij morgen binnen het team met het opstellen van een soort huiswerkplan voor uw kind.
We vragen u om onze website en mail goed in de gaten te houden. Zodra er iets te melden is laten we het u weten.
 
We begrijpen dat velen van u, naast de zorgen die dit allemaal met zich meebrengt, ook te maken krijgen met veel onduidelijkheid, problemen en geregel. We wensen u allen heel veel sterkte toe met alles wat er op uw pad komt.
Laten we ervan uitgaan dat deze maatregelen echt nodig zijn, zodat we met elkaar een steentje kunnen bijdragen aan een betere en snellere beperking van het Corona-virus.
 
Hartelijke groeten,
Mede namens bestuur en team van De Fontein,
Janneke Rouwenhorst
 
Directeur.