Kerkschooldienst
slider placeholder
Zondag 12 maart was er een kerkschooldienst in de Kruiskerk in lutten
Leerkrachten en leerlingen van cbs de Fontein en ds. H. Hoogeveen van de Emmaüsgemeente maakten er samen een fijne dienst van.
Het thema was “Zie je mij?”
De leerlingen hadden allemaal een werkje gemaakt, passend bij het thema, waarmee de kerk feestelijk versierd werd.
Leerlingen deden een gebed, alle groepen zongen een passend lied en er waren 2 vertellingen: “Bartimeüs” en “Laat de kinderen tot mij komen”
Als afsluiting zongen alle leerlingen van cbs de Fontein een lied over de regenboog….een teken van Gods belofte aan ons.
Er was een collecte tijdens de dienst ten behoeve van de Aardbevingen in Syrië en Turkije.
Het ingezamelde bedrag € 283,00, is overgemaakt op giro 555.
Het was een warme, sfeervolle dienst.