Ledenvergadering 2021
slider placeholder
Door het Coronavirus zijn we ook dit jaar helaas niet in staat om een reguliere ledenvergadering in de school te houden. In overleg met ons administratiekantoor Akorda is daarom besloten net als in 2020 een “digitaal overleg” te organiseren.
Daarom nodigen Bestuur, Medezeggenschapsraad en Ouderraad van CBS de Fontein te Lutten u hierbij van harte uit om onderstaande stukken over het jaar 2020 te bekijken op de site  www.cbsdefonteinlutten.nl   onder het kopje “Over ons”. Dat kan vanaf 1 mei 2021.
Wilt u reageren op de stukken of wilt u iets vragen/meedelen aan Bestuur, MR of Ouderraad, stuur dan voor 15 mei een berichtje via de mail: bestuur@cbsdefonteinlutten.nl
 
Bestuur:
Jaarverslag met financieel verslag.
Toelichting financieel verslag.
Bestuursverslag.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: mevr. I. Vogelzang en Dhr. A. Biemold.
Hierbij wordt mandaat gevraagd aan de leden om als bestuurslid te benoemen
Dhr. C.Pot, Elfde Wijk 42a, 7796 HP Heemserveen.
De leden zijn gerechtigd bezwaar en/of namen van tegenkandidaten in te dienen tot 15 mei 2021, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van de vereniging, bij het bestuur via de mail (bestuur@cbsdefonteinlutten.nl) of bij de secretaris van het bestuur: Mevr. H.v.d.Vegt, Zwartedijk 12i, 7775 PB Lutten.
N.B. Stemrecht hebben alleen diegene die lid zijn van de Vereniging. Ook kunnen zij alleen tegenkandidaten stellen.

MR:
Jaarverslag.

OR:
Jaarverslag.

Financieel verslag.

We hopen dat u op deze manier voldoende informatie van ons hebt gekregen en dat we elkaar de volgende keer weer kunnen ontmoeten in de school!

Vriendelijke Groeten,
Bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten.