Jaarverslag schooljaar 2019 Ouderraad                                                                    30-05-2020

Een overzicht van de activiteiten van 2019

Zondag 7 april was de kerkschooldienst. De ouderraad heeft de werkjes die gemaakt waren door de kinderen opgehangen in de kerk.
 
Vrijdag 12 april waren de Koningsspelen en tevens sportdag. Voor groep 1 en 2 werden de spelletjes op het schoolplein geregeld door de ouderraad. Groep 3 en 4 ging naar Schuinesloot. Hier wordt de catering om de beurt verzorgd door de deelnemende scholen. CBS de Fontein heeft dit jaar voor de catering gezorgd. Groep 5 t/m 8 ging naar het sportpark. Dit werd door de vakdocent van Sportservice Hardenberg geregeld. Naast een aantal ouderraadsleden werden door de juffen ook nog ouders geregeld die meehielpen met de verschillende groepen en bij de verschillende onderdelen.
 
Donderdag 18 april werd de paaslunch weer door de ouderraad verzorgd. Per groep werd er voor een gekookt ei, een haantje, een broodje met ham, een broodje met kaas en drinken gezorgd. De eieren werden dit jaar door de familie Feddema geleverd. Daarnaast was er voor alle groepen ook een chocolade ei. Deze eieren werden voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 verstopt door de leerlingen van groep 8.
 
Het jubileum van juf Doret werd 17 mei gevierd. Door de ouderraad zijn mensen geregeld die pannenkoeken hebben gebakken. Tijdens de dag zelf hielp een aantal van de ouderraad met het uitdelen van de pannenkoeken en het drinken. Er waren te weinig pannenkoeken omdat er mensen door omstandigheden toch niet konden bakken. Voor een volgende keer zijn de aantallen in het draaiboek vermeld.
 
25 juni waren de schoolreisjes. De meeste ouderraadsleden zijn mee geweest als extra begeleiding.
 
27 juni was voor groep 8 de kennismakingsavond met de leerlingen uit Slagharen en Schuinesloot. Dit feest werd gehouden bij de Witte Staarman en heeft als doel dat de leerlingen uit groep 8 al kennismaken met de leerlingen uit de omliggende dorpen. Dit werd samen met een aantal ouders van de andere scholen georganiseerd.
 
Dinsdag 9 juli was de musical van groep 8. De ouderraad maakte vooraf de hapjes en heeft tijdens de avond zelf de catering verzorgd. Daarnaast hielp de ouderraad groep 8 met het inzamelen van geld voor cadeaus voor de juffen, school en de ijsjes voor alle kinderen tijdens het afscheid en het regelen van deze dingen.
 
Tijdens de laatste schooldag op donderdag 11 juli gingen alle groepen optreden op het schoolplein. Deze optredens hadden de groepen al ingestudeerd voor het jubileum van juf Doret. De optredens werden nu nogmaals opgevoerd voor alle ouders. De avond begon om 18:30 uur. De ouderraad had voor deze avond hapjes gemaakt en voor de catering gezorgd. Het was een geslaagde avond.
 
Zondag 17 november was de 2e kerkschooldienst. De werkjes werden weer opgehangen door de ouderraad.
 
De financiële bijdrage werd in november geïnd.
 
Donderdag 5 december. Het Sinterklaasfeest. Vooraf werden de schoencadeautjes en de cadeautjes voor tijdens het Sinterklaasfeest uitgezocht en ingepakt. Sinterklaas kwam dit jaar met de tractor op school. In school waren er allemaal spelletjes voor de onderbouw en Sinterklaas en zijn pieten kwamen bij iedereen kijken. Sinterklaas gaat in Lutten naar meerdere activiteiten. Het pak wordt dan verhuurd. Het geld hiervoor wordt weer gebruikt om dingen voor Sinterklaas af en toe weer te vervangen. Voor komend jaar staan weer een aantal dingen op de planning en door de verhuur is hier weer geld voor.
 
Donderdag 19 december vond de kerstviering weer plaats. Dit jaar in de kerk en er waren leuke optredens van de kinderen. Door de ouderraad zijn de werkjes van de kinderen opgehangen en voor een traktatie aan het eind van de avond werd gezorgd. Vooraf zijn er door de ouderraad boekjes uitgezocht en gekocht voor alle kinderen. Om het wat overzichtelijker te houden zijn deze de volgende dag uitgedeeld in de groepen.
 
De ouderraad bestaat uit de volgende personen: Alienke Hofsink (groep 1), Nienke van der Merwe (groep 2), Marije Rolleman (groep 3), Angelique Niezink (groep 4), Linda Schutte (groep 5), Mariska Smit (groep 6) tevens voorzitster, Mariska Tromp (groep 7), Annet Potgieter (groep 8) tevens secretaresse, juf Rosemarie van den Berg (tot aan de zomervakantie) en juf Anneke Boertjes (vanaf de zomervakantie) namens school.
 
Penningmeester is Roelie Altena.
 
De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Tussendoor wordt er nog heel wat geregeld via de mail en de app. Vanaf deze kant: iedereen bedankt voor haar bijdrage, inzet en betrokkenheid.
 
Met vriendelijke groet,  Annet Potgieter namens de ouderraad.