Jaarverslag MR

Door het vertrek van dhr. A. van den Berg, was er in juni 2019 een vacature ontstaan in de oudergeleding van de mr. Deze is m.i.v. het nieuwe schooljaar 2019-2020 vervuld door mw. E. Valentijn.

In de vergaderingen van het afgelopen jaar hebben we de onderstaande onderwerpen gelezen, besproken en goedgekeurd: Om het contact met het bestuur te onderhouden, hebben we het afgelopen jaar twee keer bezoek gehad van twee bestuursleden.
 
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad