Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag 2018 is goedgekeurd door de accountant.
U treft daarin zowel een onderwijskundig verslag- als een financieel verslag aan.
Wanneer u dit wilt inzien kunt u terecht bij een van de bestuursleden of bij de directie.
Daar ligt het verslag ter info.