Groep 6/7a
Marieke Feddes, Rosemarie v.d. Berg, Ellen Oosterveen


Thuiswerken Groep 6/7a
Week 12                                      

Lutten, 17-3-2020

Brief inzake het thuiswerken groep 4 t/m 8.
Beste ouders en verzorgers,          
Gisteren en vandaag hebben de leerkrachten van onze school met elkaar om tafel gezeten en o.a. besproken hoe we het thuiswerken door onze leerlingen het beste kunnen vormgeven.
In de midden- en bovenbouw (groep 4 t/m 8) hebben we besloten dat we met een weektaak gaan werken. De kinderen kennen dit principe vanuit school en het werkt overzichtelijk.
De weektaak
Op de weektaak wordt per dag aangegeven wat de schoolse taken zijn. Probeer uw kind te stimuleren om netjes, zorgvuldig en rustig hieraan te werken. Laat hen niet zelf verder werken  in het werkboek of online, maar alleen de aangegeven taken doen die op de weektaak staan vermeld. Per week ontvangt u weer een nieuwe weektaak.
Wat staat er op zo’n weektaak? Online lessen van verschillende vakken. Werkbladen of verwerking in werkboeken. Leesboeken. Creatieve opdracht.  
Hoe kunnen de online lessen gemaakt worden?
Allereerst heeft uw kind een thuiscomputer of laptop nodig, waarop de Chrome Browser is geïnstalleerd. Alle leerlingen hebben een eigen Cool Cloudwise account, via dit account kunnen zij bij alle online lessen die op de weektaak zijn vermeld. Op school werken we hier al mee, dus de kinderen kennen deze digitale omgeving.
We gaan er vanuit dat er in ieder huishouden een apparaat is waarop de leerlingen kunnen werken. Wanneer er meerdere kinderen binnen het gezin op het apparaat moeten werken, zou u met hen een planning kunnen maken. We horen graag van u wanneer er geen apparaat in huis is waarop de kinderen de lessen kunnen maken.
 
Wat, als ook u iets niet weet of het inloggen niet lukt?
De leerkracht is altijd bereikbaar via haar school-mailadres. U kunt hierop uw vragen over de weektaak, lessen e.d. stellen, we proberen de mail dagelijks in de ochtend te beantwoorden.
Vragen over inloggen of over andere ICT vragen kunnen gemaild worden naar Anneke Boertjes.
Hoe worden de taken nagekeken?
De leerkracht kan alle gemaakte digitale lessen online volgen en nakijken. Voor de verwerking in de werkboeken doen wij een beroep op u. Probeer uw kind te ondersteunen, daar waar mogelijk is. Als de week voorbij is, krijgt u in de meeste gevallen van ons per email de antwoorden van de lessen, zodat u deze samen met uw kind kan nakijken.  Bewaart u het gemaakte werk goed.
 
Hoe komen de leerlingen aan werkboeken e.d. van school?
Woensdag 18 maart liggen er op school pakketjes met schoolspullen voor alle kinderen uit het gezin klaar.  Ook vindt u hierbij de weektaak en een formulier met de inloggegevens.
We zien graag  één (gezond) gezinslid op school verschijnen volgens onderstaand tijdschema:
Achternamen die beginnen met:
A, B, C, D   08.30 – 09.00 uur
E, F, G, H   09.00 – 9.30 uur
I, J, K, L, M  9.30 – 10.00 uur
N, O, P       10.00 – 10.30 uur
Q, R, S, T   10.30 – 11.00 uur
U, V, W, Z   11.00 – 11.30 uur  
Neemt u per kind een tasje mee waar de schoolspullen in kunnen.
Voor de groepen 1,2 en 3 volgt er een dergelijke, maar dan aangepaste brief.
We wensen alle thuiswerkers veel succes toe!
 
Met vriendelijke groet,

Groep 4:
Doret de Weerd                                d.deweerd@cbsdefonteinlutten.nl
Fenny Winters                                   f.winters@cbsdefonteinlutten.nl
 
Groep 5:
Anneke Boertjes                               a.boertjes@cbsdefonteinlutten.nl
 
Groep 6/7a:
Ellen Oosterveen                              e.oosterveen@cbsdefonteinlutten.nl
Rosemarie van den Berg                  r.vdberg@cbsdefonteinlutten.nl
 
Groep 7b/8
Karin Zwiers                                      k.zwiers@cbsdefonteinlutten.nl
Bianca Bakker                                    b.bakker@cbsdefonteinlutten.nl