Welkom op de site van C.B.S. De Fontein. Hier vindt u alle informatie over onze school.
De Fontein:Is een sprankelende,        
christelijke basisschool,
gelegen in het centrum
van het dorp Lutten


Besteedt veel         
aandacht aan het ICT-onder-
wijs, gebruikt leuke, geschikte
leerlingsoftware en beschikt
in iedere groep over
een digibordHeeft een goede ouderbetrokkenheidLaat kinderen individueel
en gedifferentieerd
werken aan de hand van
moderne leermethodes


Organiseert met regelmaat              
leuke, feestelijke activiteiten
voor kinderen


Kent 12 zeer
gemotiveerde
leerkrachten


Vindt het belangrijk dat             
de kinderen met plezier
naar school gaan en
werkt daarom volgens de
'kanjermethode'


Kent een gemiddelde    
groepsgrootte van
20 leerlingen

Heeft een goed           
zorgsysteem en wil  
ieder kind 'passend
onderwijs' biedenHeeft ongeveer
150 leerlingen
verdeeld over 7 groepen


Verwelkomt graag               
alle kinderen,       
ongeacht hun
achtergrond,
             godsdienst of
        cultuur

Contact zoeken?               

Goudenregenstraat 21
7775 AX LUTTEN
tel. 0523 - 682508
cbsdefontein@hetnet.nl


doet mee aan               
Brede Schoolontwikeling;            
hierdoor worden er extra    
ontwikkelingskansen         
geboden aan alle
kinderen
Kortom, de Fontein zet zich in voor een prettige schooltijd voor de kinderen