Welkom op de site van C.B.S. De Fontein. Hier vindt u alle informatie over onze school.
De Fontein:Is een sprankelende,        
christelijke basisschool,
gelegen in het centrum
van het dorp Lutten


Besteedt veel         
aandacht aan het ICT-onder-
wijs, verzorgt typecursussen
en werkt in de groepen met
een digibordHeeft een goede ouderbetrokkenheidLaat kinderen individueel
en gedifferentieerd
werken aan de hand van
moderne leermethodes


Organiseert met regelmaat              
leuke, feestelijke activiteiten
voor kinderen


Kent 14 zeer
gemotiveerde
leerkrachten


Vindt het belangrijk dat             
de kinderen met plezier
naar school             
kunnen gaan


Kent een gemiddelde    
groepsgrootte van
20 leerlingen


Heeft een goed
zorgsysteem voor
de leerlingen


Heeft 8 jaargroepen,
waarbij de kinderen
van dezelfde leeftijd
bij elkaar in de
groep zitten


Wordt bezocht door
160 kinderen, met
verschillende
achtergronden

Contact zoeken?               

Goudenregenstraat 21
7775 AX LUTTEN
tel. 0523 - 682508
cbsdefontein@hetnet.nl


De Fontein doet mee aan               
Brede Schoolontwikeling;            
hierdoor worden er extra    
ontwikkelingskansen         
geboden aan alle
kinderen
Kortom, de Fontein zet zich in voor een prettige schooltijd voor de kinderen